អំណាច មិនគួរឱ្យទុកចិត្ត? យើងបញ្ឈប់កង្វល់អ្នកបាន!

ខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលជាច្រើនព្រោះខ្ញុំជាអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវភេទហើយដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនត្រូវការផលិតផលដើម្បីថាមពលកាន់តែច្រើន។ មិនចាំបាច់អានសម្ភារៈវិជ្ជមានណាមួយទេលុះត្រាតែអ្នកចង់ទិញអ្វីមួយ។

ថាមពលផ្លូវភេទ

ការរួមភេទនិងអំណាចគឺជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញរំភើបនិងសំខាន់បំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការរួមភេទគឺជាការបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្ស។ ហើយគ្មានការសម្តែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សល្អជាងការផ្តល់ឬទទួលអំណាចឡើយ។ នៅពេលដែលយើងប្រើភេទរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបង្ហាញអោយឃើញច្បាស់។

ជាច្រើនដងវាហាក់ដូចជាមនុស្សមិនអាចរួមភេទបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទទួលបានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ទេ។ នោះគឺដោយសារតែពួកគេមិនដឹងពីរបៀបប្រើភេទនិងអំណាចដើម្បីបង្ហាញពីស្នេហាផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចដើម្បីទទួលបានទាំងពីរ! តាមរយៈការរៀនប្រើថាមពលទាំងពីរប្រភេទអ្នកអាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរីករាយជាមួយភាពស្និទ្ធស្នាលមិនគួរឱ្យជឿ។ អំណាចផ្លូវភេទគឺជារដ្ឋមួយដែលស្នេហានិងអំណាចផ្លូវភេទអាចមានក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ វាគឺជារដ្ឋដែលមនុស្សម្នាក់អាចមានអារម្មណ៍រីករាយដោយមិនចុះចាញ់នឹងតណ្ហា។ នៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ផ្លូវភេទវាមិនមែនជាសេចក្តីរីករាយដែលកំពុងមាននោះទេប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងហើយវាដូចជាខ្ញុំនៅក្នុងវត្តមាននៃអ្វីដែលពិសេសដែលខ្ញុំមិនដែលភ្លេច។

ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន

Vimax

Vimax

Jonas Clark

នៅពេលដែលវានិយាយអំពីប្រធានបទនៃការបង្កើនថាមពល, អ្នកអាចមិន Vimax - ហេតុអ្វីបានជា? ប្រសិនបើអ្នកជឿថាគំនិ...

Saw Palmetto

Saw Palmetto

Jonas Clark

បច្ចុប្បន្ន Saw Palmetto ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានជំនួយពីអ្នកគាំទ្រតែប្រជាប្រិយភាពរបស់វាបានកើនឡើ...

Zeus

Zeus

Jonas Clark

បច្ចុប្បន្ននេះ Zeus គឺជាព័ត៌មានជំនួយខាងក្នុងប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់វាបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈ...

ការធ្វើតេស្តពេញនិយមបំផុតរបស់យើង

ACE

ACE

Jonas Clark

ប្រសិនបើការសន្ទនាគឺនិយាយអំពីការបង្កើនថាមពលអ្នកតែងតែអានអ្វីមួយអំពី ACE - ហេតុអ្វីបានជាវា? ប្រសិនបើនរ...

ACE