ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ ฮอร์โมนเพศชาย - จริงหรือไม่

เทสโทสเตอโรนคืออะไร

เทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนสเตียรอยด์ ฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นหนึ่งในฮอร์โมนในร่างกายที่ควบคุมฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนที่ปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด มีฮอร์โมนมากกว่า 30 ชนิดที่ร่างกายสามารถผลิตได้และแต่ละชนิดก็มีผลและความต้องการของตัวเอง ที่พบมากที่สุดคือคนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่วยความจำและความแข็งแรงและลดไขมันในร่างกาย

มีฮอร์โมนอื่น ๆ ที่เรียกว่าแอนโดรเจนซึ่งผลิตโดยร่างกายเช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือฮอร์โมนเพศชายแอนโดรเจน แอนโดรเจนเป็นฮอร์โมนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกและเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณ แอนโดรเจนช่วยควบคุมด้านอื่น ๆ ของร่างกาย

เทสโทสเตอโรนผลิตในร่างกายโดยเซลล์ของร่างกาย เซลล์ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันทุกชนิด เทสโทสเตอโรนเป็นแอนโดรเจนที่ช่วยให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากขึ้น หากผลแอนโดรเจนสูงเกินไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ร่างกายของคุณพัฒนาคุณสมบัติชายเช่นอวัยวะเพศชายขนาดเล็กหรือระดับเทสโทสเตอโรนสูง มีฮอร์โมนเพศชายชนิดอื่น ๆ เช่นแอนโดรเจนและแอนโดรเจนเหมือนกัน

รายงานการทดสอบปัจจุบัน

Provacyl

Jonas Clark

ในฐานะที่เป็นเคล็ดลับภายในที่แท้จริงในการเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายผลิตภัณฑ์ Provacyl ได้แสดงให้เห็นใน...