Bỏ thuốc lá | Tác dụng phụ, Liều dùng & CẢNH BÁO

Tôi sẽ cập nhật trang này thường xuyên để bao gồm danh sách các sản phẩm tôi đã thử và những sản phẩm nào đã giúp tôi nhiều nhất.

Hầu hết các sản phẩm dưới đây đã cho thấy có hiệu quả trong việc giúp bỏ thuốc lá. Danh sách này cũng có thể chứa một số sản phẩm bạn có thể đã thử, nhưng không được liệt kê ở đây. Có một số cách để giúp bỏ thuốc lá. Đây có thể là để tự làm thuốc cai thuốc lá hoặc sử dụng các sản phẩm cai thuốc lá khác. Những sản phẩm này cũng được gọi là "Bổ sung cai thuốc lá." Những sản phẩm này có thể có hiệu quả trong việc điều trị một số triệu chứng của việc hút thuốc (chẳng hạn như tăng sự thèm ăn), nhưng không mang lại tác dụng tương tự như thuốc cai thuốc lá. Ngoài ra, những sản phẩm này có thể giúp ngăn ngừa tái phát bằng cách ngăn chặn sự khởi đầu của các hành vi hút thuốc mới.

Danh sách dưới đây không đầy đủ và liên tục được cập nhật. Sau đây không được liệt kê kể từ ngày 1/1/2017. Để biết thông tin cập nhật nhất, vui lòng xem Trang Sự kiện Thuốc lá của chúng tôi. Bạn cũng có thể đọc hoặc nghe về các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu khác có chứa nicotine. Đây không hẳn là một điều xấu vì bạn có thể dùng những sản phẩm này khi bụng đói để đạt hiệu quả tốt nhất. Vui lòng nhấp vào bất kỳ tên sản phẩm để xem hoặc nghe cách nó hoạt động. Một số sản phẩm được liệt kê trên trang này không được FDA chấp thuận và có chứa nicotine.

Bài kiểm tra cuối

Smoke Out

Smoke Out

Jonas Clark

Ngay khi một cuộc trò chuyện liên quan đến việc cai thuốc lá, bạn thường đọc một cái gì đó về Smoke...